Budynki Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu zostały objęte projektem pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych - Centrum Edukacji Artystycznej.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/
Termomodernizacja w Wiśnickim Plastyku

W marcu 2019 r. w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu zakończyła się kompleksowa termomodernizacja. Objęła budynek główny, budynek ceramiki, halę tkacką, internat i dwa domy nauczyciela.

W ramach modernizacji energetycznej we wszystkich budynkach wymieniono: stolarkę okienną wraz z drzwiami zewnętrznymi, instalację odgromową, instalację elektryczną, zamieniono oprawy oświetleniowe na oprawy ze źródłem LED. Docieplono podłogi na gruncie, ściany zewnętrzne (z wyjątkiem budynków wpisanych do ewidencji zabytków) oraz stropodachy. Wykonano nowe przyłącza sieci c.o. pomiędzy budynkami wraz z wymianą instalacji c.o. wewnątrz budynków. Zamontowano instalację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła w budynkach hali tkackiej i ceramiki. Dodatkowo w części budynków wymieniono konstrukcje dachów wraz z pokryciem. Na budynku hali tkackiej zamontowano panele fotowoltaiczne. Wkrótce kolejne panele zostaną zamontowane na dachu internatu. Przewidywany uzysk energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok 32 000 kWh/rok, co bezpośrednio przekłada się na 30% oszczędności w rocznych kosztach zużytej energii elektrycznej.

Koszt całej inwestycji wyniósł 10,3 mln zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa .

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt