REKRUTACJA 2020

W związku z sytuacją epidemiczną zostają wprowadzone zmiany w harmonogramie rekrutacji. Szkoła uruchomiła specjalny adres e-mailowy

rekrutacja2020@wisnickiplastyk.pl

na który rodzice/prawni opiekunowie kandydatów do szkoły przysyłają wniosek (link do wniosku poniżej) i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej (wydane przez lekarza POZ). Wniosek oraz załączniki należy przesyłać w formacie pdf lub jpg.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY PLSP w Nowym Wiśniczu

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020
- termin składania wniosków przedłużony do 29 czerwca.

Informujemy, że PLSP w Nowym Wiśniczu jest szkołą prowadzoną przez MKiDN, w związku z tym nie prowadzimy rejestracji kandydatów przez system elektroniczny dla edukacji samorządowej.

Wszelkie zapytania związane z rekrutacją prosimy kierować również na wskazany powyżej adres.

 

Szanowni Państwo, Kandydaci i Rodzice!

ZMIANY W EGZAMINIE WSTĘPNYM!

Informujemy, że w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny będzie miał zmienioną formę. Nie będzie obejmował części ustnej.

Termin: 1 lipca (środa)

Egzamin będzie trwał od godz. 9.45. do 15.15.

KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KAŻDEGO Z EGZAMINÓW, SĄ ZOBOWIĄZANI DO OKAZANIA AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB INNEGO WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI WRAZ ZE ZDJĘCIEM.

Następnie każdemu z Kandydatów przydzielany jest jego indywidualny numer, którym będzie podpisywał zrealizowane ćwiczenia.

Część praktyczna

10.00 – 11.30 - ćwiczenie z rzeźby
12.00 – 13.30 - ćwiczenie z rysunku
13.45 – 15.15 - ćwiczenie z malarstwa

Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa oraz rzeźby.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w tej części egzaminu wynosi 30 pkt. (po 10 pkt. za każde ćwiczenie).

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z trwającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju oraz z podjętymi działaniami polegającymi na zapobieganiu dalszego rozprzestrzeniania się epidemii informujemy, iż termin Egzaminu Wstępnego, jego przebieg, kolejność, oraz charakter może ulec zmianie.

W trakcie egzaminu Szkoła nie zapewnia noclegu i wyżywienia.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pomocniczymi, które podpowiedzą kandydatom, jak wygląda egzamin wstępny i jak się do niego przygotować.

  1. Malarstwo i rysunek >>>
  2. Rzeźba >>>

    Ćwiczenia praktyczne z rzeźby - filmik 1
    Ćwiczenia praktyczne z rzeźby - filmik 2

Zapraszamy do oglądnięcia filmów opowiadających o przedmiotach artystycznych w Wiśnickim Plastyku

  1. Przedmioty ogólnoplastyczne >>>
  2. Specjalizacje artystyczne >>>
BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt