• KALENDARIUM
  • PATRON
  • DYREKTORZY
  • BIOGRAFIE
  • ABSOLWENCI
  • JUBILEUSZE

KALENDARIUM

GALERIA ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH (1997-2007)

GALERIA ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH (do 1997 r.)


1945 Z inicjatywy starosty bocheńskiego mgra Antoniego Wolfa i Kierownika Referatu Kultury prof. Stanisława Fischera rozpoczęto starania o założenie artystycznej szkoły średniej w Nowym Wiśniczu o nazwie Szkoła Przemysłu Artystycznego
1946 15 marca złożono projekt organizacji szkoły w Wojewódzkim Wydziale Kultury i Sztuki w Krakowie, zaopiniowany pozytywnie, przesłany został do Ministerstwa Kultury i Sztuki, gdzie również wydano pozytywna ocenę. Szkoła miała mieć charakter licealny, umożliwiający swym absolwentom wyższe studia
1947 W kwietniu powstaje Komitet Obywatelski Liceum Technik Plastycznych, który podejmuje się gromadzenia funduszy na potrzeby wyposażenia sal lekcyjnych, warsztatów i bursy W skład Komitetu weszli m.in.: ks. J. Kozieja, kierownik Szkoły Powszechnej Wł. Wojas, naczelnik sądu W. Hans, wójt gminy J. Kaczmarczyk i inni. Zorganizowano szereg imprez, z których dochód był przeznaczony na potrzeby szkoły. Gminna Rada Narodowa przeznaczyła na cele Liceum 100 tys. zł. Prace organizacyjne Ministerstwo powierzyło wizytatorce szkół artystycznych UW w Krakowie Marii Sigmundowej oraz Stanisławowi Fischerowi.
1947 14 sierpnia - MKiS wydaje dekret powołujący do życia wiśnicką szkołę jako Publiczne Liceum Technik Plastycznych (od 1 września) z oddziałami: ceramicznym i tkackim. Szkoła zostaje umiejscowiona w budynku Sądu Grodzkiego. Dyrektorem Liceum zostaje Stanisław Bernacki
21 września - uroczyste otwarcie szkoły odbyło o godz. 10.00. Naukę w Liceum rozpoczyna 44 uczniów.
1948 Szkoła zmienia nazwę na Państwowe Liceum Technik Plastycznych, funkcję dyrektora Liceum obejmuje Stanisław Podgórski
1952 Pierwszy egzamin dojrzałości w wiśnickim Liceum, szkołę kończy 25 wykwalifikowanych techników.
1958 Funkcję dyrektora obejmuje Walerian Kasprzyk.
1959 Jedna z sal szkolnych otrzymuje imię Jana Matejki.
1961 Pierwsza wystawa prac uczniów wiśnickiego Plastyka w Krakowie w Sali Wystawowej ZPAP, podsumowująca 15-letni dorobek szkoły.
1962 Pierwszy zjazd absolwentów z okazji 15-lecia szkoły.
1963 Prace uczniów Liceum zostają zaprezentowane w Paryżu w ramach wystawy osiągnięć szkolnictwa artystycznego.
1966 Oowiązki dyrektora szkoły przejmuje Helena Suchońska.
1967 Jubileuszowa wystawa na XX-lecie Liceum w krakowskim Biurze Wystaw Artystycznych.
1969 Otwarcie nowego internatu na 200 miejsc .
1971 Szkoła, nauczyciel rzeźby Genowefa Nowak i 18 uczniów otrzymują honorowe obywatelstwo Fromborka za prace dla miasta w ramach harcerskiej Operacji Frombork 1001 .
1972-74 Zostaje wybudowana sala gimnastyczna oraz przewiązka łącząca szkołę z internatem.
1974 Szkoła zostaje uhonorowana medalem pamiątkowym za aktywny udział w obchodach Roku Kopernikowskiego.
1975 Powstaje nowy kierunek „konserwacja elementów architektury” zwany później renowacją elementów architektury.
1976 Zmiana nazwy szkoły z Państwowego Liceum Technik Plastycznych na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.
1978 Nadanie szkole imienia Jana Matejki z okazji jubileuszu 30-lecia Liceum.
1979 Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Jan Święch.
1984 Szkoła jest organizatorem II Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy Szkół Artystycznych .
1985 Nawiązanie współpracy z fińskim liceum – Kailaweden Lukio w Kuopio, pierwsza wizyta Finów w Wiśniczu i wiśnickiej młodzieży w Finlandii (wymiana trwała do 2002 roku).
1985 Pierwsza aukcja prac uczniów.
1987 Uroczystość 40-lecia Liceum, szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
1989 Wystawa prac działu tkaniny artystycznej w Denver w stanie Colorado USA.
1992 Jjubileusz 45-lecia Liceum, szkoła otrzymuje dyplom honorowy Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury.
1995 Gmach główny szkoły i budynek warsztatów ceramicznych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostają wpisane do rejestru zabytków.
1997 Jubileusz 50-lecia szkoły, na który przybywa około 500 absolwentów, odsłonięcie przed wejściem do Liceum pomnika Stanisława Fischera, jednego z założycieli szkoły, autorstwa absolwenta PLSP Czesława Dźwigaja, szkoła otrzymuje dyplom Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury.
1999 Funkcję dyrektora Liceum obejmuje Mirosław Marmur.
2000 Wprowadzone zostają tygodniowe plenery malarskie klas II.
2000 Pierwsze obchody Święta Patrona Szkoły, po raz pierwszy zostaje zorganizowany Bal Matejkowski.
2001 Po raz pierwszy szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego dla Nauczycieli Szkół Plastycznych „Ceramiczne Dialogi”.
2002 W wyniku reformy oświatowej liceum plastyczne staje się szkołą czteroletnią. W programie nauczania pojawiają się nowe przedmioty: podstawy fotografii i filmu oraz podstawy projektowania.
2002 Stanowisko po. dyrektora szkoły obejmuje Elżbieta Machalska-Hołyst.
2003 Dyrektorem szkoły zostaje Wojciech Markowski.
2004 Pierwsza edycja Konkursu Plastycznego dla Uczniów Gimnazjów Województwa Małopolskiego „Świat wokół mnie”.
2004 Szkoła po raz pierwszy organizuje Dzień Otwarty.
2006 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki zmienia nazwę na Liceum Plastyczne im. Jana Matejki.
2006 Funkcję dyrektora szkoły obejmuje Elżbieta Kucybała.
2007 „Internat drugi dom cznia – tworzenie optymalnych warunków do wychowania młodych artystów plastyków” – projekt realizowany w partnerstwie z Licee Europeen Charles de Galle w Dijon w ramach programu Leonardo da Vinci.
2008 Kapituła Herkulesa Wiśnickiego w uznaniu zasług w pracy społecznej na rzecz Ziemi Wiśnickiej i jej mieszkańców wyróżnia szkołę statuetką „Herkules Wiśnicki”.
2008 „Dzień wiśnickiego Plastyka w muzeum bocheńskim” w ramach Muzealiów; obejmował warsztaty artystyczne prowadzone przez uczniów i nauczycieli, wernisaż wystawy „Życie codzienne wiśnickiego Plastyka” oraz spektakl poświęcony patronowi szkoły – Janowi Matejce.
2008 Jubileusz 60-lecia szkoły. Z tej okazji cykl wystaw, wydawnictwo jubileuszowe poświęcone historii szkoły oraz zjazd absolwentów.
2008 „Wiśnicki Alkazar 1939” - wystawa upamiętniająca działania 10 Brygady Kawalerii płka Stanisława Maczka w obronie Wiśnicza Nowego.
2010-11 WIŚNICKIE INICJATYWY ARTYSTYCZNE czyli tzw. WIŚNIA – cykl 6 spotkań uczniów i absolwentów Wiśnickiego Plastyka. O swych szkolnych czasach i dalszych artystycznych drogach opowiadali malarze, grafik, reżyser, fotograf, aktor, scenograf, pedagog. Finałowe spotkanie odbyło się na Zamku Lubomirskich i miało charakter koncertu akustycznego.
2010 W VII Ogólnopolskim Seminarium po raz pierwszy obok ceramików uczestniczą też nauczyciele rzeźby.
2010 „Kameralna forma rzeźbiarska i malarstwo na paterach inspirowane krajobrazami Nowego Wiśnicza i Longchamp” - wymiana polsko-francuska realizowana w ramach programu Comenius
2011 Po raz pierwszy szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Plenery Fotograficznego dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Plastycznych „Wiśnickie inspiracje”.
2013 Wprowadzona zostaje nowa specjalizacja: fotografia artystyczna
2013 „Wymiana doświadczeń w kształceniu artystycznym gwarancją coraz wyższego poziomu nauczania” – wymiana polsko-fińska nauczycieli z Wiśnicza i Raahe w ramach projektu Leonardo da Vinci
2014 Wykład "Non omnismoriar. Zmarli nauczyciele Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu pochowani na cmentarzach w Wiśniczu i w Bochni" wykład wygłoszony przez Annę Olędzką w ramach Czwartkowych Spotkań Muzealnych w Bochni.
2015 Konkurs Plastyczny dla Gimnazjalistów „Świat wokół mnie” zyskuje rangę ogólnopolskiego.
2016 Na uroczystej Sesja Rady Miejskiej w dniu 400-lecia lokacji miasta Genowefie Nowak, rzeźbiarce i harcmistrzyni pośmiertnie przyznany zostaje tytuł Honorowego Obywatelstw Nowego Wiśnicza. Kamienną tabliczkę w Ratuszu odsłonili w imieniu Genowefy Nowak przedstawiciele Koła byłych harcerzy, przyjaciół i sympatyków szczepu harcerskiego im. Jana Matejki przy Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu”.
2016 Szkoła organizuje pierwsze dwudniowe warsztaty z rysunku, malarstwa i rzeźby dla kandydatów do klasy pierwszej.
2017 Jubileusz 70-lecia szkoły. Z tej okazji cykl wystaw, wydawnictwo jubileuszowe poświęcone ostatniej dekadzie oraz zjazd absolwentów.
2017 W dniu uroczystości jubileuszowych, na Zamku, szkole wręczone zostaje honorowe odznaczenie Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego. Przyznawane jest ono przez Kapitułę w uznaniu zasług wniesionych w rozwój Ziemi Bocheńskiej..
2017-19 Kompleksowa termomodernizacja. Objęła budynek główny, budynek ceramiki, halę tkacką, internat i dwa domy nauczyciela. Inwestycja została zrealizowana ze środków europejskich pozyskanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”.
2018-19 „Animacja i TIK jako nowa jakość wspomagania edukacji o dziedzictwie kulturowym Polski i Finlandii” - projekt w ramach programu Erasmus+ realizowany przez szkołę i Instytut Rzemiosła i Wzornictwa Lybecker w Raahe.
2019 Jan Święch, były dyrektor wiśnickiego „Plastyka” i współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, otrzymuje statuetkę Herkulesa w uznaniu zasług dla Nowego Wiśnicza.
2019 Powrót dawnej nazwy Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych oraz pięcioletniego toku nauki.
PATRON SZKOŁY

Jan MATEJKODYREKTORZY WIŚNICKIEGO PLASTYKA


Stanisław Bernacki – dyrektor Publicznego Liceum Technik Plastycznych w latach 1947-48, historyk pochodzący ze Lwowa, pracujący przez wiele lat w Wilnie.

Stanisław Podgórski – dyrektor Państwowego Liceum Technik Plastycznych w latach 1948-58, studiował w ASP w Krakowie oraz w Paryżu, jeden z założycieli Związku Zawodowego Artystów Plastyków w Krakowie, nauczyciel rysunku i malarstwa.

Walerian Kasprzyk - dyrektor Państwowego Liceum Technik Plastycznych w latach 1958-66, artysta-malarz, studiował na wydziale rysunku i malarstwa ASP w Krakowie, nauczyciel rysunku i malarstwa.

Helena Suchońska - dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w latach 1966-79,ukończyła ASP w Krakowie oraz studiowała na wydziale włókienniczym w Instytucie Sztuk Pięknych w Łodzi, nauczyciel tkactwa artystycznego, uhonorowana tytułem Zasłużony dla Ziemi Wiśnickiej.

Jan Święch - dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w latach 1979-1999, studiował pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, wychowawca w internacie, później nauczyciel rysunku technicznego, uhonorowany tytułem Zasłużony dla Ziemi Wiśnickiej.

Mirosław Marmur - dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w latach 1999-2002, artysta-rzeźbiarz, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, nauczyciel konserwacji elementów architektury, technik zdobniczych, rysunku zawodowego, rzeźby, podstaw projektowania.

Elżbieta Hołyst – p.o. dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w latach 2002-2003, studiowała na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel fizyki i chemii.

Wojciech Markowski – dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w latach 2003-2006, studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Elżbieta Kucybała – dyrektor Liceum Plastycznego od 2006, studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz Politechnice Rzeszowskiej (zarządzanie w oświacie), nauczyciel geografii i przyrody.

BIOGRAFIE OSÓB ZWIĄZANYCH ZE SZKOŁĄ

Genowefa Nowak

ABSOLWENCI


2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 |

JUBILEUSZE SZKOŁY


Uroczystość jubileuszu 60-lecia Szkoły, połączona ze zjazdem absolwentów
31 maja 2008 r.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt