• DYREKTOR
 • RADA PEDAGOGICZNA
 • SAMORRZĄD
 • RADA RODZICÓW

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta KUCYBAŁA


Inne stanowiska kierownicze

Wicedyrektor: Dorota STRZAŁKA

Wicedyrektor ds. art.: Barbara SZOTA-REKIEĆ

Kierownik internatu: Anetta HELIASZ-BOROWIECKA

Kierownik administracji: Marcin KIEREPKA

RADA PEDAGOGICZNA

Przewodniczący:mgr Elżbieta Kucybała

Nauczyciele - przedmioty ogólnokształcące

Język polski: mgr Paweł Bielak
mgr Katarzyna Kruczek-Kozioł

Język francuski:mgr Maria Prokop

Język angielski: mgr Joanna Świątkowska
mgr Katarzyna Chorąży

Historia: mgr Natalia Nowak

Wiedza o społeczeństwie: mgr Natalia Nowak

Matematyka:mgr Dorota Strzałka
mgr inż. Ewa Doniec

Fizyka:mgr inż. Joanna Mistygacz

Chemia:mgr inż. Joanna Mistygacz

Biologia: mgr Karolina Cierniak-Zuzia

Geografia:mgr Elżbieta Kucybała

Przyroda:mgr inż. Joanna Mistygacz

Informatyka:mgr inż. Ewa Doniec

Wychowanie fizyczne:mgr Edyta Ziółkowska

Edukacja dla bezpieczeństwa:mgr Ewa Cisak

Filozofia:mgr Małgorzata Mróz

Religia: ks. mgr Mirosław Świerk

Etyka:mgr Małgorzata Mróz


Nauczyciele - przedmioty artystyczne:

Historia sztuki:mgr Barbara Szota - Rekieć
mgr Anna Olędzka

Rysunek i malarstwo: mgr sztuki Robert Dudek
mgr sztuki Sławomir Nitendel
dr sztuki Przemysław Sławiński

Rzeźba:mgr sztuki Mirosław Rekieć
mgr sztuki Aleksandra Biedka

Podstawy fotografii i filmu:mgr Michał Nieć

Podstawy projektowania - kompozycja: dr sztuki Marcin Urbańczyk
mgr sztuki Magdalena Potaczek-Szwed

Projektowanie multimadialne mgr Michał Nieć


Nauczyciele - specjalność artystyczna:

Ceramika artystyczna mgr sztuki Wojciech Hyży
mgr sztuki Agnieszka Karecka
Andrzej Kłębek
mgr Henryk Kopańczyk

Tkanina artystycznamgr sztuki Włodzimierz Dominiak
mgr sztuki Ewa Dominiak
mgr Urszula Liszka

Renowacja elementów architektury mgr sztuki Marek Biedka
mgr sztuki Aleksandra Biedka
mgr sztuki Andrzej Strach
Andrzej Kłębek
mgr Henryk Kopańczyk

Fotografia artystyczna mgr sztuki Marcin "Makówka" Gimiński
mgr Michał Nieć


Bibliotekarz: mgr Barbara Trylińska


Pedagog: mgr Małgorzata Mróz


Psycholog: mgr Joanna Małkiewicz


Internat:

Wychowawcy:

mgr Anetta Heliasz-Borowiecka
mgr Alicja Bakalarz
mgr Anna Bakalarz
mgr Edyta Chrzan
mgr Anna Domas
mgr Joanna Kopacz-Dybich
mgr Katarzyna Kaczmarek-Kołacz
mgr Joanna Małkiewicz
mgr Urszula Liszka

SAMORZĄD SZKOLNY

Przewodniczący Samorządu: Julia ŻUREK
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Maksymilian BIK
zastępca przewodniczącego

Paulina KRASIŃSKA
skarbnik

Wiktoria ŚLUSAREK
sekretarz
Opiekun Samorządu: Katarzyna CHORĄŻY


Działania SU w pigułce - rok. szk. 2015/16

 1. Przygotowanie akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.
 2. Udział Pocztu Sztandarowego w pogrzebie emerytowanej nauczycielki Krystyny Wyrwy.
 3. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Szkolnego na nową kadencję.
 4. Przygotowanie planu pracy Samorządu na rok szkolny 2015/2016.
 5. Przygotowanie uroczystości ślubowania klas pierwszych.
 6. Porządkowanie grobów nauczycieli na cmentarzu w Nowym Wiśniczu, w przededniu Święta Zmarłych.
 7. Wykonanie ozdób i przeprowadzenie Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
 8. Przeprowadzenie w szkole Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Góra grosza”.
 9. Akcja z okazji andrzejek- „Cukierki z wróżbą”.
 10. Przeprowadzenie akcji „Mikołaj w Wiśnickim Plastyku”.
 11. Udział w Ogólnopolskiej akcji charytatywnej „SOS wioski dziecięce”.
 12. Przyłączenie się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - spotkanie w Klubie Biedronka w Nowym Wiśniczu.
 13. Akcja z okazji Dnia Kobiet- „Słodkie cukierki dla każdej panienki”.
 14. Przekazanie wykonanych przez uczniów ozdób choinkowych na charytatywny kiermasz świąteczny dla Publicznego Przedszkola nr 5 w Bochni.
 15. Przeprowadzenie warsztatów plastycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka- Publiczne dla dzieci z Przedszkola nr 5 w Bochni.
 16. Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystej sesji Rady Miasta Wiśnicza z okazji 400- lecia lokacji miasta i przyznania Genowefie Nowak tytułu Honorowego Obywatela.
 17. Udział w akcji charytatywnej – „Dzięki Tobie.pl.”
 18. Zorganizowanie w czasie Dnia Otwartego Szkoły mini kawiarenki szkolnej.
 19. Akcja z okazji Tłustego Czwartku- „Słodki pączek”.
 20. Udział w Forum Samorządów Uczniowskich- - „Dopalacze- Nowe Narkotyki, Nowe zagrożenia”. (II Liceum Ogólnokształcące w Bochni)
 21. Przygotowanie wraz z klasą I uroczystego pożegnania dyplomantów, rocznik 2016
 22. Włączenie się do akcji informacyjnej – oddaj krew.
 23. Przygotowanie wraz z wychowawcami internatu szkolnego Debaty Oksfordzkiej na temat „Tytoń albo zdrowie”.
 24. Przygotowanie akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016.


Działania SU w pigułce - rok. szk. 2014/15

Nowy rok szkolny 2014/15, a jednocześnie nowy rok pracy Samorządu Uczniowskiego rozpoczęliśmy we wrześniu. Zebrania samorządu odbywały się w miarę potrzeb i możliwości członków Rady. Na jednym ze spotkań opracowany został plan pracy SU na rok szkolny 2014/2015, który sprawdził i zatwierdził Dyrektor szkoły. Według tego właśnie planu pracowaliśmy przez cały rok szkolny. We wrześniu przeprowadzono wybory do Samorządu. Po raz drugi Przewodniczącą została Sylwia Kalemba. Podczas Akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej przewodnicząca przeprowadziła po raz pierwszy ślubowanie klas I. Jedenastego listopada podczas uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości sztandar został przekazany nowemu pocztowi, ponieważ uczniowie pełniący tę funkcję kończyli szkołę.

Samorząd podczas roku szkolnego przeprowadził kilka akcji: "Cukierek z wróżbą" (Andrzejki), "Czapka Mikołaja zwalnia od pytania" (Mikołajki), "Poczta walentynkowa", "Słodki pączek" (tłusty czwartek). Zorganizowaliśmy kiermasz kartek i ozdób bożonarodzeniowych, była to już kolejna akcja, która weszła w tradycję szkoły. W grudniu również ogłoszona została coroczna akcja charytatywna „Góra Grosza”, w której po raz pierwszy wzięły udział wszystkie klasy z naszej szkoły. Zorganizowaliśmy również, jak każdego roku, akcję „Świąteczna Paczka” dla naszych przyjaciół, pomagając w ten sposób wielodzietnym rodzinom przez przekazanie na Święta Bożego Narodzenia, jak i na Wielkanoc paczek żywnościowych. SU przeprowadził również zbiórkę pieniędzy na Ogólnopolską Akcję „SOS wioski dziecięce”. Zarówno za akcję „Góra grosza”, jak i „SOS wioski dziecięce” otrzymaliśmy dyplomy z podziękowaniem za zaangażowanie. Zaplanowaliśmy nasz udział pożegnaniu uczniów klasy IV przygotowując małe upominki.

W kwietniu przedstawiciele Samorządu wzięli udział w Forum Samorządów Uczniowskich „Cyberprzemoc- to niemoc” w II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni w ramach współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Bochni, na którym zwyciężyli w konkursie na najlepszy plakat.

SU przygotował część dekoracji (PETUNIE) na 8 Festiwal Piosenki „Integracja Dźwiękiem Malowana”. Podczas Dni Otwartych i Aukcji (przygotowanie numerków) zorganizowaliśmy kawiarenkę (kawa, herbata, woda mineralna). Samorząd współpracował podczas wszystkich uroczystości szkolnych i akademii (Inauguracja roku szkolnego, Święto Edukacji Narodowej, 11 Listopada, 3 maja, Wigilia szkolna, zakończenie roku szkolnego) oraz przy Balu Matejkowskim, Otrzęsinach klas I. Przez cały rok szkolny aktualizowaliśmy Kronikę szkoły.

RADA RODZICÓW


Rada Rodziców działająca przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez Rodzinę i Szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców, zatwierdzony w dniu 5 października 2018 r.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca - Natalia Dziurdzia
Zastępca – Bogdan Tarasek
Skarbnik – Zofia Wnęk
Sekretarz – Paulina Szelerewicz-Gładysz
Komisja Rewizyjna:
Dudziak Anna
Mirska Joanna
Anna Jarosz
Barbara Wiekierak

Kontakt mailowy: rada.rodzicow@wisnickiplastyk.pl


BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt